АНАЛІЗ ТЕОРІЙ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ

  • Герчанівська Поліна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ http://orcid.org/0000-0003-3647-6265
Ключові слова: міжнародна міграція, трудова міграція, вимушена міграція, людський капітал.

Анотація

У фокусі дослідження – ключові теорії трудової (економічної) та вимушеної міжнародної міграції. Розкрита сутність міжнародної міграції і причинність її появи як об’єктивного соціального процесу на індивідуальному, колективному, національному та міжнародному рівнях.

Установлений взаємозв’язок феномена міграції зі змінами в суспільстві (соціальними, економічними, політичними, культурними), що створює теоретичну основу для формування науково-обґрунтованої стратегії та тактики в галузі міжнародної міграційної політики.

Біографія автора

Герчанівська Поліна, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ

доктор культурології, професор, завідувачка кафедри культурології та інформаційних комунікацій

Опубліковано
2021-02-06