НАРОДНА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ

Анотація

Рецензія на монографію: Фабрика-Процька О. Р. Народна музична культура лемків і русинів Карпатського регіону: традиція, трансформація, ідентифікація. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника»; підприємець Супрун В. П., 2020. 492 с. + 24 іл.

Біографія автора

Виткалов Сергій , Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

доктор культурології, професор кафедри культурології та музеєзнавства

Опубліковано
2021-02-06