РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЦИРКУ У КІНЕМАТОГРАФІ

Ключові слова: цирк, циркове мистецтво, циркові образи, циркові жанри, кінематограф.

Анотація

Циркове мистецтво досліджено у контексті його репрезентації в кінематографі. Відзначено, що циркове мистецтво є середовищем постачання символів, образів, метафор, виконуючи таким чином функцію гармонізуючого компонента культури. Зазначено, що циркові образи активно використовуються митцями, оскільки здатні впливати на міру сумісності ідеї і явища, свободи і необхідності, індивідуального і суспільного, абсолютного і відносного. Зроблено висновок, що використовувані у кінематографі циркові образи, інтерпретуючись індивідуумом, стають одним із способів сприйняття і тлумачення світу. «Циркова» метафора бере участь у трансляції наявного соціокультурного досвіду і в створенні нового, сприяє побудові образу світу, виконує функцію передання найбільш істотної культурної інформації.

Біографія автора

Пожарська Олена , Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ

здобувачка вищої освіти ступеня доктора філософії 034 – культурологія

Опубліковано
2021-02-06