ЗНАКИ І СИМВОЛИ УКРАЇНСЬКИХ НЕКАНОНІЧНИХ ІКОН ХРИСТОЛОГІЧНОГО ТИПУ XVIII−XIX СТ.

  • Козінчук Віталій ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого», провідний науковий співробітник Музею мистецтв Прикарпаття, м. Івано-Франківськ https://orcid.org/0000-0002-8518-5686
Ключові слова: іконографічний канон, стиль, жанр, мистецтво, ікона, композиція, іконографія.

Анотація

Дослідження знаків в українському мистецтвознавстві тісно пов’язане з  рядом  запитів  образотворчого та богословського характеру. Дана наукова розвідка є спробою поставити та розглянути питання про значення символів і алегорій в українському образотворчому мистецтві на прикладі маловідомих ікон, які прийнято називати неканонічними, тобто з певними відступами від загально прийнятих візантійських норм (канонів). Автор аналізує малодосліджені ікони з позиції проблематики їх «канонічної» і «неканонічної» символіки. Широта асоціацій, вивчення культових пам’яток дозволяє автору різносторонньо висвітлити особливості знаків і символів в українських іконах.

Біографія автора

Козінчук Віталій, ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого», провідний науковий співробітник Музею мистецтв Прикарпаття, м. Івано-Франківськ

доктор філософії, член Національної спілки художників України, доцент кафедри богослов’я

Опубліковано
2021-02-06