ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА: ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

Ключові слова: організаційна культура, соціальні служби, соціальне управління, соціальні послуги, стиль керівництва.

Анотація

Висвітлено важливий специфічний напрям культурного облаштування й обслуговування – особливості організаційної культури у сфері соціальних служб. Визначено специфіку особливостей організаційної культури у сфері соціальних служб та зазначено її практичну значимість як стимулюючого чинника в покращенні якості соціального управління. Обґрунтовано можливість удосконалення збалансованого функціонування усього спектру соціальних служб в умовах організаційної культури за рахунок інтегрованої взаємодії усіх складових сучасного управління.

Біографія автора

Добіна Тетяна , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Ph.D, кандидат культурології, доцент кафедри соціології та соціальної роботи

Опубліковано
2021-02-06