«КУЛЬТУРНИЙ ПРОДУКТ» У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Гаєвська Тетяна Інститут культурології Національної академії мистецтв України, м. Київ https://orcid.org/0000-0003-2916-4466
Ключові слова: культура, культурна діяльність, культурний продукт, продукт.

Анотація

Сучасні процеси глобалізації виявляються у трансформації суспільства з традиційними поглядами у повноцінні суспільства споживання сучасного типу. Культурне виробництво і споживання все частіше вписуються в промислові межі, а споживані культурні блага розглядаються як товари. Культурний продукт може бути створений і в культурі, і мистецтві, і в науці.

Методологія передбачає тісний взаємозв’язок економічного і культурологічного підходів: економіка виявляє себе в культурі, а культура в економіці. При розгляді існуючого різноманіття концепцій в дослідженні культурного продукту виявляється проблема, яка полягає в тому, що залишаються поза увагою його сутнісні властивості, не аналізується і сам процес власне виробництва. Причина недостатності – надзвичайна різноманітність культурних продуктів, їх постійна зміна, тимчасовість існування.

Біографія автора

Гаєвська Тетяна , Інститут культурології Національної академії мистецтв України, м. Київ

кандидат історичних наук (PhD), старший науковий співробітник

Опубліковано
2021-02-06