ФЕНОМЕН СКАНДАЛУ ЯК СПЕЦИФІЧНОЇ ФОРМИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

  • Шабуніна Вікторія Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук https://orcid.org/0000-0001-7957-3378
  • Тур Оксана Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук https://orcid.org/0000-0002-8094-687X
  • Василенко Дар’я Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук https://orcid.org/0000-0001-9052-8287
  • Саранча Віктор Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук https://orcid.org/0000-0001-9435-0615
Ключові слова: скандал, соціальна комунікація, соціокультурний простір, комунікативна взаємодія, комунікативне середовище.

Анотація

Розглянуто феномен скандалу як суспільного явища, подано його типологію, виокремлено позитивні й конструктивні ознаки феномену. Проаналізовано скандал як форму соціокультурної комунікації, визначено стадії його розгортання, специфічні риси, соціальні функції, комунікаційні особливості. Ураховано деструктивний вплив скандалу на соціальні відносини. Доведено, що скандал є екстремальним видом комунікації, потужним фактором формування громадської думки в сучасному соціокультурному просторі під впливом глобалізаційних процесів у інформаційній сфері.

Біографії авторів

Шабуніна Вікторія , Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

Тур Оксана, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

Василенко Дар’я, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

старший викладач кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

Саранча Віктор , Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

Опубліковано
2021-02-06