МЕДІАТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ІВЕНТ-ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ТЕАТРАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Ключові слова: театр, медіа, медіатизація, івент-технології, культурні креативні індустрії, сучасне мистецтво, сучасна культура

Анотація

Здійснено культурологічний аналіз сучасного театрального мистецтва України. На основі дослідження діяльності українських театральних студій першого  двадцятиліття  ХХІ ст.  виявлено  процеси  трансформації класичного театру та появу нових театральних проєктів, медіатизацію, комерціалізацію та масовізацію театральної діяльності, інтеграцію у світовий театральний простір, пошуки нових змістів і форм комунікації та репрезентації. Проаналізовано вплив медіа та івент-технологій на театральну культуру в контексті сучасних викликів пандемії. Визначено амбівалентність медіатрансформацій та застосування івент-технологій у театрі. Здійснено спробу виявити перспективи розвитку нового українського театру в контексті соціокультурних змін.

Біографії авторів

Пригода Таміла , Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк

кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології

Москвич Ольга , Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри культурології

Опубліковано
2021-02-06