БЛОГІНГ ЯК СПЕЦИФІЧНЕ ЯВИЩЕ КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЇ В СОЦІУМІ: ГЕНЕЗА ТА МЕТАМОРФОЗИ ЗНАЧЕННЄВОГО ПОЛЯ

  • Маслак Володимир Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0001-9435-0615
  • Тур Оксана Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-8094-687X
  • Шабуніна Вікторія Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського https://orcid.org/0000-0001-7957-3378
  • Саранча Віктор Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук https://orcid.org/0000-0001-9435-0615
Ключові слова: блог, блогінг, соціокультурний простір, комунікативна взаємодія, соціокультурна діяльність, комунікативне середовище.

Анотація

Розглянуто ґенезу та метаморфози поняттєвого поля блогінгу як специфічного явища культурної діяльності та комунікації в соціумі. З’ясовано, що одним із найбільш обговорюваних феноменів мережевої культури є блог. Проаналізовано соціокомунікаційні, соціологічні, філологічні, політологічні, культурологічні, філософські розвідки вчених, присвячені блогінгу; простудійовано ґенезу цього специфічного явища культурної діяльності.

Доведено, що дослідниками пропонуються досить різні визначення поняття «блог» як у межах журналістики, комунікології та лінгвістики, так і в міждисциплінарному контексті. Однозначна думка про те, через яку дефініцію найбільш доцільно витлумачувати сучасний блог, у сучасній науці відсутня.

Біографії авторів

Маслак Володимир , Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

Тур Оксана, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

Шабуніна Вікторія , Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

Саранча Віктор , Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

Опубліковано
2021-02-06