ПОЛІТИКА НЕОФІЦІЙНОГО: ДО ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦЬКОГО НОНКОНФОРМІЗМУ

Ключові слова: мистецький нонконформізм, протононконформізм, постнонконформізм, класичний нонконформізм, національна форма, конспективний постмодернізм

Анотація

Уперше запропоновано генеративну синтетичну модель реконструкції українського мистецького нонконформізму, зокрема в українському мистецтві XX – поч. XXI ст., що поєднує антропологічні, морфологічні аспекти створення художньої форми, а відтак і художнього образу в контексті мистецького опору ідеологічному, політичному тиску та постмодерністської культури, що формується в пострадянському просторі. На основі розкриття специфіки еволюції й образних трансформацій українського мистецького нонконформізму, здійсненої історико-культурної реконструкції еволюції нонконформізму в українському мистецтві, проаналізованих витоків нонконформного руху в 1920–1930-і запропоновано модель функціонування явища нонконформізму в контексті українського візуального мистецтва та української культури XX – поч. XXI ст.

Біографія автора

Смирна Леся, Національна академія мистецтв України, м. Київ

доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, начальник відділу міжнародних

наукових і мистецьких зв’язків 

Опубліковано
2021-02-06