КУЛЬТУРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ О. С. СОКАЛЬСЬКОГО

Ключові слова: організатор, фахівець, культурно-мистецька освіта, культуротворча діяльність, технікум, училище культури, вищий заклад освіти, підготовка кадрів.

Анотація

Розкрито діяльність О.С. Сокальського у розбудови мережі закладів вищої та середньої спеціальної культурно-мистецької освіти в Україні. Визначено внесок у підготовку кадрів для установ культури й мистецтва, організацію навчального процесу, відкриття нових закладів освіти, вирішення проблем із приміщеннями для навчання й проживання студентів, кадрове забезпечення освітніх установ, залучення до навчання талановитої молоді, забезпечення їх навчальною та методичною літературою. Проаналізовано погляди вченого на подальший розвиток культурно-мистецької галузі України. Розкрито основні напрями культуротворчої діяльності О.С. Сокальського.

Біографія автора

Черняк Ірина , НІЕЗ «Переяслав

кандидат наук із соціальних комунікацій, провідний науковий співробітник

Опубліковано
2021-02-06