КУЛЬТУРНО-МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЕЛІТИ В ТРАКТУВАННІ В.К. ЛИПИНСЬКОГО

Ключові слова: культурні цінності, еліта, релігія, церква, особистість, моральні уявлення, українське державотворення.

Анотація

Проаналізовано окремі аспекти формування національної еліти та значення цієї верстви для розвитку суспільства. Розглянуто погляди В. Липинського щодо недоліків виборчої системи та її вплив на культурні цінності суспільства. Висвітлюється бачення мислителя сутності поняття аристократії та значення релігії і церкви в духовному поступі суспільства. Простежуються три головні моделі державно-церковних відносин, що відображають морально-культурні уявлення політичної еліти. Наголошується на актуальності поглядів В. Липинського в сучасних умовах українського державотворення.

Біографія автора

Шостак Віктор , Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології

Опубліковано
2021-02-06