МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АДАМА ДІДУРА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Романюк Леся ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», м. Івано-Франківськ https://orcid.org/0000-0003-0206-7420
Ключові слова: музична культура, мистецька діяльність, оперне виконавство, вокальна освіта

Анотація

Висвітлено багатогранну художню діяльність співака польського походження, вихідця з Галичини Адама Дідура, який був одним із найвидатніших оперних виконавців на межі ХІХ–ХХ століть. Відзначено, що упродовж тривалого часу він жив і творив на теренах Західної України та здійснив значний внесок у становлення і розвиток її музичної культури і освіти як блискучий виконавець, режисер та педагог. Представлено панораму творчих досягнень А. Дідура у сфері оперного виконавства як провідного співака, запрошеного до кращих світових театрів, серед яких «La Scala» (Мілан) та «Metropolitan Opera» (Нью-Йорк).

Біографія автора

Романюк Леся , ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», м. Івано-Франківськ

кандидат мистецтвознавства, доцент

Опубліковано
2021-02-06