Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ЩОДО ОБСЯГУ НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ПОВІДОМЛЕНЬ, ВІДГУКІВ ТА РЕЦЕНЗІЙ. Статті за рубриками збірника – до 17 сторінок (включно з анотаціями, таблицями, графіками та списком використаної літератури); наукове повідомлення – до 5 ст.; відгук або рецензія – до 3 ст. Статті, більші за обсягом, можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії.

Статті надсилаються за допомогою даної платформи, або ж на електронну адресу sergiy_vsv@ukr.net

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО РУКОПИСУ СТАТТІ. Текст статті виконується тільки у форматі *.dос, або *.rtf (Місrоsoft Word 2003), у форматі *.dосх (Місrоsoft 2007) та ін. статті НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

До статті необхідно додавати авторський ORCID iD.

Параметри сторінки – формат А4; орієнтація – книжкова; поля – по 2 см; шрифт – Тіmes New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша. Підписи до рисунків і таблиць набирати шрифтом Тіmes New Roman 12. Рисунки і таблиці розміщуються з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору. Таблиці повинні бути компактними, мати назву та номер (якщо їх дві і більше).

Зліва друкується УДК, по центру назва статті великими літерами (жирним шрифтом), у правому полі – прізвище та ініціали автора. Анотації, назва статті, прізвище автора і ключові слова – англійською, російською, українською (800-900 знаків); та англійською (повна сторінка А-4 формату за відповідним зразком), список літератури також подається і транслітерацієюВиконані без урахування вимог статті розглядатися не будуть. 

Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. На кожну таблицю, рисунок, графік у тексті мають бути обов'язкові посилання. Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч.

У збірнику друкуються лише чорно-білі зображення. Кольорові зображення в статті розміщуються на сайті збірника, якщо вони мають певне інформаційне значення.

Автори рукописів повинні дотримуватися міжнародних номенклатур.

До статті повинна бути додана рецензія доктора наук. Щодо анотацій вимоги до них подаються нижче.

Статті перевіряються на програмі антиплагіат «Strike Plagiarism»

Зразок подачі розширеної англомовної анотації:

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ РЕЗЮМЕЗ нової сторінки подається РЕЗЮМЕ СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (обсяг – 250 слів або 1800-2300 знаків).

UDC [378.016:81 243] (410)

NON-SPECIALIST FOREIGN LANGUAGE PROVISION IN GREAT BRITAIN

Chastnyk Oleksandr, Candidate of Art Criticism, Associate Professor, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv

alexchast@ukr. net

The aim of this paper is to explore the state of teaching foreign languages to non-specialist language students in the United Kingdom as well as the steps taken by British authoritites to overcome a crisis in this sector of higher education.

Research methodology. Eight major publications on the subject (survey reports, scientific journal and newspaper articles) have been reviewed. Statistical data have been widely drawn from formal and informal surveys conducted by various higher education bodies in Great Britain.

Results. It has been found that the government, higher education and industry bodies of the United Kingdom are well aware of an «alarming shortage» of British people able to speak foreign languages. A number of steps have been taken with the aim of transforming the language teaching strategy at university level. While traditional modern languages departments at British universities are losing popularity, more attention is given to non-specialist language students. There is a strong tendency to adopt functional approach to language teaching concentrating on developing practical language skills rather than theoretical knowledge. In the case of students not majoring in linguistics, foreign languages are not a required part of the degree programme. However, students wishing to acquire linguistic skills may join one of the language courses at their university. The courses vary in duration and academic value. Teaching is provided by the staff of well-equipped university language centers.

Novelty. An attempt is made in this paper to show alternative ways of teaching foreign languages to non-specialist students differing from those adopted in the post- Soviet countries.

The practical significance. Ukrainian educators may find the information contained in this article useful for developing a new strategy of teaching foreign languages to non-specialist students.

Key words: foreign languages, non-specialist language students, university language centre, credit courses, noncredit courses.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.