Наукові та метричні індексації (індексовано в базах даних «Research Gate» (Germany), «CEEOL» (Central and East Online Library), RISC (Russian Federation),Google Scholar «Українська культура: минуле, сьогодення, шляхи розвитку» (напрям «Культурологія»)  спрямований на широке висвітлення проблем культурного життя в його більшості та міжкультурних контактів. З 2016 року польська науково-метрична база «Index Copernicus» підтвердила високий рейтинг 66,7 балів. У тому ж році він отримав міжнародний код DOI. Видання заснований у 1991 році. У 1995 році він набув необхідних характеристик, визначених Міністерством освіти і науки України, представленим науковим напрямом. У 2002 році ВАК відзначив у своєму Віснику свою високу професійну якість. З 2016 року це спільний видавничий проект з Інститутом культурології Національної академії мистецтв України. Видання має реєстрацію у Державній реєстраційній службі України (КБ №22258-12158 ПР 20.05.2016). Мовний аспект видання (українська, англійська, польська, російська) був затверджений та розширений одночасно. Періодичність виходу - 1-2 випуски на рік. Редакція зберігає рецензії до кожної статті. Додаткове рецензування (якщо це необхідно) на вимогу головного редактора проводиться анонімними рецензентами. Усі статті, що надходять до редакції, перевіряються системою Антиплагіат «StrikePlagiarism». Текст англійських анотацій усіх статей, які надходять до редакції, редагує кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики англійської мови Фрідріх А.В.