ТРАДИЦІЙНИЙ НАРОДНИЙ ТАНЕЦЬ У РЕПЕРТУАРІ ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

  • Людмила Щур Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль https://orcid.org/0000-0002-6432-7219
Ключові слова: традиційний танець, хореографічні колективи, Західне Поділля

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблеми традиційної танцювальної практики Західного Поділля як
невід’ємної частини народного хореографічного мистецтва означеного регіону, так і України загалом.
Розглянуто фактори впливу на трансформаційні процеси традиційної танцювальної культури досліджуваного
регіону та її сучасний стан функціонування. Проаналізовано діяльність аматорських дитячих та студентських
хореографічних колективів, а також єдиного професійного академічного ансамблю танцю «Надзбручанка», які
у своєму репертуарі зберігають та популяризують західноподільські традиційні танцювальні зразки.

Біографія автора

Людмила Щур , Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль

асистент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

Опубліковано
2021-05-09