ТВОРИ І. СТРАВІНСЬКОГО В БАЛЕТНОМУ ТЕАТРІ УКРАЇНИ

Ключові слова: балети Ігоря Стравінського, український балет, балетний театр України, хореографія, танець.

Анотація

Виявлено твори на музику І. Стравінського, поставлені в балетному театрі України. Зазначено, що попри
незначну кількість утілень музики композитора в українському балеті, можна виявити тенденцію інтерпретування
ранніх, найбільш відомих балетів композитора («Жар-птиця», «Петрушка», «Весна священна»), що спираються на
початкові варіанти М. Фокіна та В. Ніжинського, а також постмодерністські версії. Серед балетів, створених
І. Стравінським після 1913 р., на українській сцені втілено одноактні «Поцілунок феї» та «Пульчинела». Стверджується,
що основна з причин переважного звернення до ранніх балетів композитора – їх драматургічна стрункість.

Біографії авторів

Тетяна Луговенко , Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ,

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії

Володимир Грек , Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри хореографії

Опубліковано
2021-05-09