ПРИНЦИПИ ІКОНІЧНОСТІ В ІКОНОГРАФІЧНОМУ ОБРАЗІ

  • Олена Осадча Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука, м. Київ http://orcid.org/0000-0003-4990-6412
Ключові слова: іконологія, іконічність, Першообраз, макрорівень канону, мікрорівень канону, кристалічна структура, енергії одкровення Божого.

Анотація

Порушується проблематика методологічних засад іконології, пов’язаних зі створенням іконографічного образу.
Підхід до ретрансляції іконічних принципів формується за допомогою розрізнення двох категорій образів – образу-
двійника і образу-знака. Визначено, що світ умоглядних ейдосів не сприймається чуттєво і в цьому сенсі образ-двійник,
зображальність якого полягає у мімезисі, не може транслювати ноетичний досвід. Натомість відзначено, що через
образ-знак умоглядні категорії і абстрактні явища оприявлюються у зримих формах сприйняття, адже у своїй структурі
він містить дистанцію між образом і прототипом, умоглядним і чуттєвим світами, яка долається за допомогою
іконічних принципів, певні методи застосування яких наведено у запропонованій науковій праці.

Біографія автора

Олена Осадча , Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука, м. Київ

кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри монументально-декоративного і сакрального мистецтва

Опубліковано
2021-05-09