ВОКАЛЬНА КОМПОНЕНТА В ХУДОЖНЬОМУ КІНО ПЕРІОДУ «ВІДЛИГИ»: РІЗНОВИДИ СОЛЬНОГО ВИКОНАННЯ

Ключові слова: кіно-музика, вокальна компонента, художній простір кінофільму, художнє кіно, період «відлиги».

Анотація

Проаналізовано характерні риси вокальної компоненти в художньому кіно (на обраних прикладах
різножанрових кінокартин періоду «відлиги», що увійшли до фонду радянської кінокласики) в аспекті її ставлення
до художніх просторів кінофільму (дієгетичний, метадієгетичний, екстрадієгетичний або недієгетичний) і
функціонування в них (за класифікацією функцій звукового ряду в кіно З. Лісси). Визначено основні різновиди сольного вокального виконання в художніх кінофільмах: вокальне виконання актора-персонажа; вокальне озвучування
персонажа; вокальне озвучування візуального ряду (відеоряду) кінофільму. Розглянуто в музично-художній та
вокально-технічній площинах особливості сольного виконання пісень акторами в обраних кінофільмах. Зазначено
домінування естрадної манери співу (за наявності певної варіативності) у вокальних компонентах художніх кінокартин
указаного періоду.

Біографія автора

Олена Єрошенко , Харківська державна академія культури, м. Харків

кандидат мистецтвознавства, доцент,

Опубліковано
2021-05-09