МИСТЕЦТВО BELL CANTO ЕПОХИ БАРОКО В МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ XXI СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ HIP-ІНТЕРПРЕТАЦІЇ «ALTO GIOVE» Н. ПАРПОРА)

Ключові слова: Н. Порпора, арія «Alto Giove», мистецтво барокового бельканто, колоратурна інтерпретація.

Анотація

Вокальний твір «Alto Giove» з опери «Поліфемо» Н. Порпора досліджено як феномен мистецтва Bell Canto в
контексті тенденцій розвитку HIP-інтерпретації барокових творів у світовій культурі XXI ст. Обґрунтовується
необхідність музикологічного вивчення творчої спадщини Н. Порпора в галузях виконавського музикознавства і
теорії музичної інтерпретації. На основі музикознавчого аналізу тексту партії Ачі «Alto Giove» і драматургії лібрето
опери: визначено афект, структуру і семантику нині відомих версій редакції сольного номеру; виявлено особливості
стилю композиторського письма; розглянуто варіанти вокально-виконавської репрезентації художнього твору;
сформульовано основні принципи колоратурної інтерпретації арії в стилі барокового бельканто XVIII століття.

Біографія автора

Інна Щербіна , Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, м. Умань

кандидат мистецтвознавства, доцент доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва

Опубліковано
2021-05-09