АНТРОПОСОФСЬКІ ІНТЕНЦІЇ У МУЗИЧНИХ КОМПОЗИЦІЯХ АЛОІЗА ГАБИ

Ключові слова: А. Габа, антропософія, Р. Штайнер, музика свободи, музичний тон, мікроінтервали, соціальний організм.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню головних положень антропософського вчення Рудольфа Штайнера,
відображених у музичних творах чеського композитора Алоіза Габи. Виявлено, що засадничі тези антропософії
про свободу особистості, її вільний розвиток, єдність духовного та матеріального в житті людини, лягли в
основу музично-естетичних поглядів композитора.
Штайнерівська думка про перспективу подальшої трансформації форм вираження ладотональної системи
в музичному мистецтві, пов’язаної зі зміною світосприйняття у суспільстві, стала опорою для подальшого
розвитку захоплення А. Габи мікрохроматикою та пошуку нових композиційних технік, що відображено також
у виборі тем та ідей його музичних творів.

Біографія автора

Світлана Салдан , Львівський національний університет ім. І. Я. Франка

кандидат мистецтвознавства, доцент

Опубліковано
2021-05-09