«LA BELLE DAME SANS MERCI»: РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСТОРІЇ

  • Ніна Довгаленко Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, м. Одеса. http://orcid.org/0000-0003-3462-640X
Ключові слова: «La Belle Dame Sans Merci», реконструкція історії художнього тексту, контекстуалізм, смислові конструкти.

Анотація

Досліджено історію однієї з найбільш стародавніх в європейській музичній культурі тем в аспекті її
інтерпретацій в різних стильових формаціях. Розглянуті причини і запропоновані пояснення щодо збереження та
трансформацій «La Belle Dame Sans Merci» упродовж багатьох сторіч. Зроблено аналіз дослідницької іномовної
літератури, присвяченої даній тематиці. Запропоновано засади методології історичної реконструкції, які можуть
слугувати для виявлення генеральних смислових конструктів, що забезпечують стійкість і актуальність теми
упродовж значного історичного часу. Вперше представлений музикознавчий аналіз «La Belle Dame Sans Merci» в
композиторській практиці минулого століття (Ч. В. Стенфорд, В. Сильвестров, популярна та рок-музика).

Біографія автора

Ніна Довгаленко, Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, м. Одеса.

кандидат мистецтвознавства, професор кафедри історії музики та музичної етнографії,

Опубліковано
2021-05-09