ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ФУНКЦІЙ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ ХХ− ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (на прикладі Північного Причорномор’я України)

  • Віта Шеремет Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» м. Миколаїв https://orcid.org/0000-0002-3207-6267
Ключові слова: народно-інструментальне мистецтво, Північне Причорномор’я, культура регіону, соціокультурні функції

Анотація

Розглянуто розвиток народно-інструментального мистецтва Північного Причорномор’я України протягом
ХХ − початку ХХІ ст. у контексті зміни його соціокультурних функцій. Запропоновано історичну періодизацію
еволюції даного інструментального жанру в регіоні, визначено його функції в межах кожного періоду.
Проаналізовано умови розвитку народно-інструментального мистецтва, на основі чого обґрунтовано зміни
характеру його соціокультурного функціонування та узагальнено еволюційні процеси. Виявлено, що в рамках
кожного історичного періоду народно-інструментальний жанр віддзеркалював всі основні функції мистецтва, але
на певних етапах еволюції, окремі з них виступали пріоритетними в культурі Північного Причорномор’я.

Біографія автора

Віта Шеремет , Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» м. Миколаїв

викладач кафедри музичного мистецтва

Опубліковано
2021-05-09