УКРАЇНСЬКИЙ МИТЕЦЬ: ФОРМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ТВОРЧОСТІ

Ключові слова: фестиваль, мистецтво, культурний продукт, культурний простір, сучасна спеціальна художня освіта, мотивація.

Анотація

Аналізується сучасний стан професійної діяльності у мистецькій та освітній сферах і з’ясовується його вплив
на сприйняття певного культурного продукту, взявши, до прикладу, художні характеристики лише трьох учасників
ІІІ міжнародного фестивалю органної музики «Musica viva Organum», проведеного у м. Рівне наприкінці серпня 2020
року, виявляється спільність підходів митців різних країн до розуміння мистецтва в європейському і українському
культурному просторі, акцентується увага на зміні підходів у практиці навчання та системі організації концертного
життя, наголошується на важливості мотиваційної складової митця у культурно-освітньому процесі

Біографії авторів

Сергій Виткалов, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

доктор культурології, професор кафедри культурології та музеєзнавства, 

Володимир Виткалов, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри культурології та музеєзнавства,

Опубліковано
2021-05-09