ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА

  • Оксана Довгань Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль https://orcid.org/0000-0002-1757-1016
  • Галина Мисько Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, м. Тернопіль https://orcid.org/0000-0002-3652-6552
Ключові слова: українська сюїта ХХ століття; інструментальна мініатюра; камерно-інструментальна музика; сонористика, алеаторика, атональність.

Анотація

Стаття присвячена інструментальній спадщині всесвітньо відомого українського композитора-пісенника
кінця ХХ століття В. Івасюка. Досліджено, що митець окрім пісенного плідно працював у камерно-
інструментальному жанрі, характерному українським композиторам другої пол. ХХ ст. – сюїті, інструментальній
мініатюрі та ін. З’ясовується, що у різноманітних оркестрових творах композитор використовував поєднання як
класичних, так і «некласичних» інструментальних складів, а для музичної мови циклічних творів, інструментальних
мініатюр, музики до театральних вистав автора характерне колористичне насичення багатством карпатського
фольклору з використанням новітніх авангардних композиторських технік та сучасних засобів музичної виразності.

Біографії авторів

Оксана Довгань , Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль

кандидат педагогічних наук, доцент

Галина Мисько , Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, м. Тернопіль

асистент

Опубліковано
2021-05-09