АРТИСТИ В РОЛЯХ: ЗАРИСОВКИ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Юлія Майстренко-Вакуленко Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ https://orcid.org/0000-0002-9796-7781
Ключові слова: Український рисунок, український театр, начерк, зарисовка, портрет, артисти в ролях.

Анотація

Розглянуто малодосліджену частину українського рисунка першої третини ХХ ст., яку складають
зарисовки артистів театрів у різних ролях. Дослідження базовано на вивченні образотворчої спадщини
Н. Карповського, О. Кривинської, І. Кулика, Г. Лойка, С. Миронова, П. Москаленка, М. Невідомського,
Н. Орлова, Ю. Павловича, М. Симашкевич, М. Сліпченка, Я. Струхманчука, І. Твердохліба, І. Цибульніка,
Й. Шпінеля, а також робіт ряду маловідомих українських митців із колекції Музею театрального, музичного та
кіномистецтва України. Проаналізовано образно-стилістичну спрямованість аркушів, особливості використання
рисункових матеріалів та технік. Визначено, що до створення зарисовок артистів у ролях зверталися не лише
художники театру, але й графіки та живописці, а також актори, режисери і письменники

Біографія автора

Юлія Майстренко-Вакуленко, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ

кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри сценографії та екранних мистецтв

Опубліковано
2021-05-09