МАЛЮНКИ І ГРАВЮРИ ДРУГОЇ ПОЛ. ХІХ – 1960-х РОКІВ ІЗ ВИДАМИ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО ІКОНОГРАФІЇ МІСТА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОШТОВИХ ЛИСТІВОК)

Ключові слова: м. Кам’янець-Подільський, малюнки, гравюри, іконографічне джерело, поштова листівка, пам’ятки архітектури.

Анотація

Проаналізовано репродукції робіт художників другої половини ХІХ – середини ХХ століття на поштових листівках із видами Кам’янця-Подільського. Встановлено, що вони є цінним іконографічним джерелом, а їх сюжети дозволяють суттєво розширити уявлення про містобудівну та планувальну структуру міста, його забудову,
окремі архітектурні пам’ятки. Підкреслено інформаційний потенціал іконографічних творів Н. Орди, М. Тшебінського, В. Гаґенмейстера та ін. в історико-архітектурній науці, пам’яткоохоронній та реставраційній сферах.

Біографія автора

Ірина Паур , Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

кандидат історичних наук, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва

Опубліковано
2021-05-09