"Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наукові видання ("Культурологія" і "Мистецтвознавство" (Рівненського державного гуманітарного університету) Цільове направлення - широке висвітлення проблем культурного життя, міжнародні культурні контакти, пошук творчої діяльності представників світового і національного культурного співтовариства

Журнали

 • УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА : МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ (НАПРЯМ: КУЛЬТУРОЛОГІЯ)

  Співзасновники: Рівненський державний гуманітарний університет та Інститут культурології
  Національної академії мистецтв України; видавець: Рівненський державний гуманітарний університет
  Збірник перереєстрований МОН України як фахове видання з культурології (Додаток № 8 до наказу
  МОН України № 374 від 13.03.2017 р.)
  Друкується за рішенням вчених рад РДГУ (протокол № 10 від 27 листопада 2018 р.) та Інституту
  культурології НАМУ (протокол № 10 від 22 листопада 2018 р.)
  Видання зареєстровано ISSN International Centre (Paris, FRANCE): ISSN № 2518-1890 (Print)
  Видання індексується Google Scholar, РИНЦ (РФ), Index Copernicus (Польща), «Cosmos» (США) та
  «Research Gate» (Німеччина)
  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видано Міністерством
  юстиції України, серія КВ № 22258-12158 ПР від 20.05.2016 р.

 • УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА : МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ (НАПРЯМ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО)

  Співзасновники: Рівненський державний гуманітарний університет та Інститут культурології
  Національної академії мистецтв України; видавець: Рівненський державний гуманітарний університет
  Збірник перереєстрований МОН України як фахове видання з мистецтвознавства (Постанова № 1-05/4
  від 22.12.2016 р.)
  Друкується за рішенням вчених рад РДГУ (протокол № 11 від 25 листопада 2018 р.) та Інституту
  культурології (протокол № 10 від 22 листопада 2018 р.)
  Видання зареєстровано: ISSN International Centre (Paris, FRANCE): ISSN № 2411-1546 (Print)
  Видання індексується: Index Copernicus (Польща), Google Scholar, РИНЦ (РФ); «Cosmos» (США) та
  «Research Gate» (Німеччина)
  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видано Міністерством
  юстиції України, серія КВ № 22258-12158 ПР від 20.05.2016 р.